Mi ez az oldal? Miért van rá szükséged? Mit tartalmaz? Rendelés Vissza a főoldalra

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazza a Nairam Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett www.igentmondtam.hu online internetes oldal hozzáférési jogának vásárlására vonatkozó feltételeit.

I. A  www.igentmondtam.hu oldal  hozzáférési jogának  vásárlásával összefüggő általános információk

A Nairam Kft. által üzemeltetett  www.igentmondtam.hu oldalhoz való hozzáférést (a továbbiakban: jog) vásárolhat. Az oldal olyan esküvőszervezéssel kapcsolatos elektronikus információ halmazt tartalmaz, amely kizárólag elektronikus úton érhető el, nincs fizikai megjelenése. A Szolgáltató által forgalmazott elektronikus oldal másolásvédelemmel és a vásárláshoz köthető azonosítóval van ellátva.

II. A Szolgáltató

1. A  www.igentmondtam.hu elektronikus oldalt a Nairam Kft. üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató”).
2. A Szolgáltató cégneve: Nairam Kft.
3. Képviselő: Varga Benedek, ügyvezető
4. A Szolgáltató székhelye: 5081 Szajol, Hrsz 096/8
5. Cégjegyzékszám: 16-09-002133
6. Cégbejegyzés kelte: 1994.04.1.
7. Nyilvántartó cégbíróság: Jász-Nagykun Szolnok Megyei Cégbíróság
8. Adószám: 11260064-2-16
10. E-mail cím: info@igentmondtam.hu
11. Telefonszám: 20 366 7630
12. Tárhelyszolgáltató adatai:
MediaCenter Hungary Kft. 
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.
Székhely címe: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6. 
Adószám: 13922546-2-03

III. A hozzáférési jog megvásárlása

1. A megrendelések leadása kizárólag elektronikusan lehetséges.

Az elektronikus megrendelés a  www.igentmondtam.hu/penztar internetes oldalon lehetséges. Elektronikus vásárlás esetén az érvényes rendelés feltétele a vásárlás jogszerű lebonyolításához, illetve a számla kiállításához szükséges személyes adatok (Vezetéknév; Keresztnév; E-mail cím; Telefonszám; Város; Cím (utca, házszám); Irányítószám; Az esküvőd időpontja) megadása.  

Vásárló, a regisztráció elektronikus formában történő megküldésével egyidejűleg kijelenti, hogy a pinterest.com weboldal regisztrált felhasználója. Üzemeltető fenntartja a tartalom változtatásának ( módosulás, bővülés, aktualizálás stb.) jogát.

Az adatok megadását követően a Megrendelem gombra való kattintással a Felhasználó “OTP online fizetés” választása esetén az OTP által üzemeltetett internetes fizető oldalra kerül. Itt a bankkártyája adatait kell megadnia, majd jóváhagynia a tranzakciót. Ezt követően a Felhasználó a megrendelés során megadott e-mail címre megkapja hozzáférési kódját. A Felhasználó a www.igentmondtam.hu oldalon a Bejelentkezés gombra kattintva hozzáférési kódjának, valamint a vásárlás során megadott e-mail címének megadásával tud belépni.

“Közvetlen banki átutalás” választása esetén a Felhasználó a vásárlás során megadott e-mail címére megrendeléséről e-mailt kap, mely tartalmazza hozzáférési kódját. A hozzáférési kódot Szolgáltató az előfizetési díj átutalását, beérkezését követően aktiválja, melyről a vásárlás során megadott e-mail címre tájékoztatást küld. A Felhasználó ezt követően a www.igentmondtam.hu oldalon a Bejelentkezés gombra kattintva hozzáférési kódjának, valamint a vásárlás során megadott e-mail címének megadásával tud belépni.

A letöltési jog ellenértéke bankkártyás fizetéssel (OTP online fizetés) vagy közvetlen banki átutalással egyenlíthető ki. A Szolgáltató által megadott eladási ár magyar forintban (HUF) értendő, és tartalmazza a mindenkor érvényes általános forgalmi adót és a kötelező terheket. A hozzáférési jog ára minden esetben az az ár, amely a rendelés napján a honlapon elérhető. A felek közötti magyar nyelvű szerződés a Felhasználó általi bankkártyás átutalással, illetve banki befizetést követő visszaigazolással egyidejűleg jön létre.

A Nairam Kft. fenntartja a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására. A módosításról a Nairam Kft. rövid felhívás formájában tájékoztatja a felhasználókat. A felhívást az online  felületen, vagy valamennyi Felhasználónak, a vásárlás során megadott email címre küldött értesítés tartalmazhatja. A Nairam Kft. biztosítja, hogy jelen ÁSZF hatályos szövege minden Felhasználó számára a http://www.igentmondtam.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/címen folyamatosan elérhető és a Felhasználó számára előhívható, tárolható.

Bankkártyás fizetés esetén a hozzáférési jog a sikeres bankkártyás fizetés után néhány perccel áll a vásárló rendelkezésére. Az egyedi hozzáférési  kódot a sikeres fizetést követően a Szolgáltató e-mailben a megadott e-mail címre történő üzenetben küldi el. Ennek megérkezését követően a www.igentmondtam.hu oldalon a Bejelentkezés gombra kattintva, itt a Felhasználó vásárlás során megadott e-mail címét, valamint hozzáférési kódját megadva a tartalom azonnal hozzáférhető.

Közvetlen banki átutalás esetén az egyedi hozzáférési  kódot a Szolgáltató e-mailben a megadott e-mail címre a vásárlást követően elküldi, a kód aktiválása azonban az átutalás Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően történik, a letöltési jog az aktiválást követően áll a vásárló rendelkezésére. Az aktiválásról a vásárlás során megadott e-mail címére tájékoztatást küld a vásárló számára. A Felhasználó ezt követően a www.igentmondtam.hu oldalon a Bejelentkezés gombra kattintva hozzáférési kódjának valamint a vásárlás során megadott e-mail címének megadásával tud belépni.

A hozzáférési kód át nem ruházható. A hozzáférési kód az aktiválástól számított 1 évig érvényes, ezt követően inaktívvá válik.

A Szolgáltató a vásárló részére postai úton, a fizetés megtörténtét követően küldi meg a vásárlásról szóló számlát.

A hozzáféréssel a vásárló az alábbiak szerinti korlátozott felhasználási jogot szerez:

A vásárló a hozzáférési kódot  kizárólag saját céljára alkalmas – egyszerre csak egy db –  készülékén (például személyi számítógép, táblagép, mobiltelefon, a továbbiakban: eszköz) jogosult használni.

2. A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására kizárólag a hozzáférési kód letöltését megelőzően van mód. A letöltés megvalósulására nézve a jelen fejezet 1. pontjában foglaltak az irányadók.

3. Bejelentkezés feltételei

  • Szélessávú internetkapcsolat;
  • Windows Internet Explorer 11.0+, Firefox 10.0+, Google Chrome 20.0+ vagy kompatibilis internet böngésző;
  • A fenti internet böngésző futtatására alkalmas számítógép;
  • Aktív e-mail cím és jelszó ismerete;

Bejelentkezésnél használt e-mail cím és jelszóval egyszerre csak egy bejelentkezés történhet.

4. A Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban, a szavatossági és jótállási igények intézésére pedig a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadók. A Szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely a hozzáférési kód nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered. Üzemeltető kijelenti, hogy a pinterest.com, illetve a youtube.com oldalain fellelhető képanyagok, videók jogszerűségéért semminemű felelősséget nem vállal, azok ellenőrizhetetlensége miatt.

5. A Szolgáltató megtesz mindent azért, hogy az oldalain megjelenő adatok (termék ára, elérhetősége, leírása stb.) a valós helyzetnek mindenkor megfeleljenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések az irányadók..

6. Vis maior
Vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, a szerződés létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő esemény, amelyet szerződő felek nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza egyik fél felróható magatartására sem. Ilyen események lehetnek különösen: szükségállapot, sztrájk, háború, forradalom, terrorista cselekmények, természeti katasztrófa, tűzvész, árvíz, járvány, karantén korlátozások, szállítási embargó stb. Vis maior esetén mindkét fél mentesül a szerződés teljesítésének kötelezettsége alól.

IV. Egyéb rendelkezések

1. A Szolgáltató a www.igentmondtam.hu oldal hozzáférési jogát megvásárlókról egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt.
2. A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
3. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik a help@igentmondtam.hu e-mail címen.
6. Fogyasztóvédelmi ügyekben a Jász-Nagykun Szolnok Megyei  Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége illetékes.
7. Jogvita esetén az illetékes békéltető testület a Jász-Nagykun Szolnok Megyei  Békéltető Testület.
Bírósági jogérvényesítés lehetőségeiről további információk iránt a www.birosagok.hu honlapon tájékozódhat
8. Tárhelyszolgáltató adatai:
MediaCenter Hungary Kft. 
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 588.
Székhely címe: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6. 
Adószám: 13922546-2-03

Szajol, 2016.03.01.